Privacy beleid

Kat en Tuin (Tuinafzettingsbedrijf Uilenberg) vindt het belangrijk dat uw privacy gewaarborgd is. Persoonlijke en/of zakelijke informatie die u als bezoeker achterlaat op onze website behandelen wij vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij stellen nooit zomaar uw persoonsgegevens aan een externe partij ter beschikking. Enkel verstrekken wij uw persoons- en adresgegevens aan bedrijven die werkzaamheden in onze opdracht voor u uitvoeren, bijvoorbeeld aan bedrijven die bestelde artikelen bij u bezorgen. Wij respecteren de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Privacy Beleid

Tuinafzettingsbedrijf Uilenberg
Kloofpad 6
2451 GC Leimuiden
KvK: 83065644

Artikel 1. Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • naam
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • postcode, straat, huisnummer, land
  • notities (op het contactformulier, bij een bestelling of offerteaanvraag)
  • meegestuurd fotomateriaal van uw tuin
  • uw bestelhistorie, voorzover u een klantaccount heeft aangemaakt op onze website
  • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website

Artikel 2. Doeleinden

Als u een contactformulier, offerteaanvraag  invult of een bestelling plaatst, dan hebben wij uw gegevens uiteraard nodig ten behoeve van het behandelen van uw aanvraag. Bij opdracht zullen de gegevens worden ingevoerd in onze (financiële) administratie. Ook verwerken wij gegevens om onze website te verbeteren.

Artikel 3. Verstrekking aan derden

Kat en Tuin (Tuinafzettingsbedrijf Uilenberg) verkoopt persoonlijke gegevens niet aan derden. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren, bijvoorbeeld voor het bezorgen van artikelen die u bij ons heeft besteld en die via zogenaamde dropshipping door anderen of door koeriersbedrijven zoals DPD, PostNL of DHL  bij u thuis of op een afhaalpunt worden geleverd. Kat en Tuin (Tuinafzettingsbedrijf Uilenberg) zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot de persoonlijke gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht.

Artikel 4. Cookies

Bij een bezoek aan onze website plaatsen wij cookies. Dit, om (zoek)gedrag op onze website te kunnen meten en onze website optimaal in te richten voor onze bezoekers. Heeft u onze website bezocht, maar geen contactformulier ingevuld, dan ziet u tot 2 weken erna mogelijk nog advertenties van ons op andere websites (remarketing).

Als u niet wilt dat wij cookies plaatsen kunt u dat via onze GDPR banner die bij uw eerste bezoek onderaan de website wordt weergegeven aangeven. U kunt ervoor kiezen deze niet te accepteren of selectief aangeven welke cookies wij mogen plaatsen. U vind daar ook een overzicht van alle cookies die wij hebben geplaatst en gebruiken.

Artikel 5. Beveiliging/bewaartermijn

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Artikel 6. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als betrokkene heeft u het recht om verzamelde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Mocht u van dit recht gebruik willen maken dan kunt u uw verzoek richten aan Kat en Tuin (Tuinafzettingsbedrijf Uilenberg) . Dat kan per mail via info@katentuin.nl.

Als u ervoor heeft gekozen om een klantaccount op onze website aan te maken kunt u via Mijn Katentuin uw persoonsgegevens zelf aanpassen.

Artikel 7. Data Protection Officer

De Data Protection Officer (DPO) van Kat en Tuin (Tuinafzettingsbedrijf Uilenberg) is dhr. Henk Uilenberg, tel. 06-27420552, email: info@katentuin.nl.

Bij klachten, problemen of bij de wens om gegevens op te vragen of te laten verwijderen verzoeken wij u email te sturen naar info@katentuin.nl.

Artikel 8. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen.

 Artikel 9. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Leimuiden,
Versie 1.1, d.d. 1-6-2023